Revisjon og fagkunnskap i fokus!

Torvund Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med service, tilgjengelighet og fagkunnskap som fokus. Kundene våre er i mange forskjellige bransjer og er i hovedsak små og mellomstore bedrifter.


For å kunne gjennomføre revisjonen av selskapene på en effektiv måte ønsker vi god og personlig kontakt med våre kunder og dermed yte kunden best mulig service.

Våre tjenester

· Revisjon
· Årsregnskap og ligningspapirer
· Omorganiseringer, mm.
· Fusjon
· Fisjon
· Rådgivning & andre konsulenttjenester
· Skatte- og avgifts rådgivning
· Kapitalendringer
· Andre attestasjonsoppdrag
· Økonomisk rapportering & rådgivning

Send oss en melding

E-post
Telefon