REVISJON OG FAGKUNNSKAP I FOKUS!

Torvund Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med service, tilgjengelighet og fagkunnskap som fokus. Kundene våre er i mange forskjellige bransjer og er i hovedsak små og mellomstore bedrifter.

For å kunne gjennomføre revisjonen av selskapene på en effektiv måte ønsker vi god og personlig kontakt med våre kunder og dermed yte kunden best mulig service.

VÅRE TJENESTER

  • Revisjon
  • Årsregnskap og ligningspapirer
  • Omorganiseringer, mm.
  • Fusjon
  • Fisjon
  • Rådgivning & andre konsulenttjenester
  • Skatte- og avgifts rådgivning
  • Kapitalendringer
  • Andre attestasjonsoppdrag
  • Økonomisk rapportering & rådgivning

TA KONTAKT

E-post
Telefon
hCaptcha